söndag 28 september 2008

Konsten, ekonomin och utvecklingen

I ett år har jag jobbat med att kartlägga fonder, stiftelser och institutioner som konstprojekt och -verksamheter kan söka medel från. Arbetet har resulterat i ett register som är värsta guldgruvan och som dessutom håller mig ständigt sysselsatt. Nu när jag vet att det finns över 70 möjliga donatorer/investerare/bidragsgivare/mecenater enbart för det smala fält som vi verkar inom (opera och vidareutbildning för operafolk), vill jag ju också söka och få allihopa. Därför lägger jag ungefär 25 timmar i veckan på att planera finansieringen och söka ny. Ett faktiskt väldigt spännande arbete.

En sak har slagit mig nu: det finns bara EN enda som vill finansiera rena utvecklingsprojekt. Det är Kuturrådets utvecklingsbidrag (statliga medel).

Som vi alla vet är det extremt tight att producera kultur och konst. Pengarna som själva produkten genererar, dvs biljettintäkterna, motsvarar i bästa fall 10% av produktionskostnaden. Det ligger nu i sakens natur att konsten opererar på en marknad där priset inte sätts efter efterfrågan. Eftersom själva produkten inte genererar vinst, har kulturorganisationerna ofta ovanligt små marginaler. När man har små marginaler tenderar man att fokusera på att bara producera produkten istället för att även tänka på linjeorganisationens och affärens utveckling, ett faktum som jag tror gäller även i andra branscher.

Utveckling är dock förutsättningen för överlevnad, vilken marknad man än agerar på.

Jag hör till dem som hoppas väldigt mycket på att kulturlivet ska kunna formulera sig så pass affärsmässigt och tydligt, att näringslivet inser nyttan av att sponsra kulturprojekt. Det är ett långsiktigt arbete som många just nu satsar hårt på. I väntan på att vi når ända fram, tänkte jag göra slag i saken och öka våra marginaler, så att även vi kunde satsa på verksamhetsutveckling, på affärsutveckling och på att öka vår finansiering. Alltså söka pengar för att kunna få mer pengar.

Det var då jag kom till insikten att det inte går. Av skatteskäl vill fonder och stiftelser ge bidrag till forskning och utbildning (även på kulturområdet). Ett fåtal mecenater ger även till kulturprojekt. Endast kulturrådet ger till utvecklingsprojekt. Jag vet dock ingen som fått för att utveckla sponsringen, finansieringen eller sin verksamhet på andra sätt. Är det någon som känner till någon? Det vore roligt att höra om!

När Kulturutredningen jobbar fram sitt förslag, hoppas jag att de tänker på detta. Visst ska och kan konsten i många fall bli mer affärsmässig! För att komma dit behöver vi startkapital. Jag skulle vilja föreslå ett startbidrag för kulturorganisationer som vill öka sin affärsmässighet. Fast det skulle inte heta bidrag. Det är faktiskt inget bra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar