söndag 26 oktober 2008

Motionera mera

Spännande tider för den motionsintresserade! Här är borgerliga kulturförslag:

Fredrik Malm och Karin Pilsäter (fp) om avdragsrätt för kultursponsring; utredning och lagändring ska underlätta för företagen att sponsra kultur. Ett mycket bra och konkret förslag! Bra att de fortsätter att driva denna fråga. Uthålligheten ska löna sig till slut.

Johan Pehrson (fp) vill att staten stöttar Dalhalla och Opera på Skäret (jag MÅSTE ta reda på vilken PR-byrå de anlitar!).

Fredrik Schulte (m) föreslår att det kulturbevarande stödet (folkbibliotek, museer, Dramaten och Operan) ska vara långsiktigt medan stödet till övriga kulturinstitutioner och -organisationer ska vara kortsiktigt och omprövas varje år. Sådana kulturverksamheter bör dessutom i stort sett vara självfinansierade. Fredrik Schulte (m) motionerar också om att statliga kulturbidrag ska kunna lämnas utan att region eller kommun garanterar samma stöd.

Det sistnämnda förslaget är ju utmärkt. Det första helt okej, om det också finns fler gästspelsscener som kan ta emot de fria grupperna och garantera dem en del av finansieringen, se mitt förslag nedan. Om inte - så behöver de fria grupperna definitivt hjälp med finansiering, marknadsföring och organisering. Detta öppnar en spännande marknad för nya kulturentreprenörer! Fortsättning lovar jag följer just på denna blogg...

1 kommentar:

  1. Schultes motion 2008/09:Kr330 är dock för svår att genomföra då man först måste lagändra skatteväxlingar mellan kommun och landsting, ex att ett landsting har ett länsansvar för musik och en kommun i samma landsting har teateransvar, sen byts huvudmansansvaret genom en skatteväxling där landstinget betalar teatern och kommunen står för musiken. Fattaru sen problemet när landstinget har en annan politisk färg än kommunen. Detta dilemma existerar och gör det statliga stödet via kulturrådet till en viktig kontinuitetsfaktor för konstnärligt arbete.

    SvaraRadera