onsdag 19 november 2008

Affärsutveckla kulturen

Att kulturen behöver mer kapital är alla överens om. Vad pengarna sedan ska användas till råder det naturligtvis delade meningar om. Själv tycker jag att kulturorganisationer ska kunna söka pengar för att söka pengar, dvs få ett initialt offentligt stöd för att kunna affärsutveckla sig och på sikt bli mer självgående. Och få mer pengar över till själva konsten.

Redan i januari i år uppmärksammades Röhsska museet när dess chef Ted Hesselbom skrev till kulturministern med en ansökan om statligt bidrag för affärsutveckling i samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.

Och Stockholm stad har nyligen anlitat affärsutvecklingskonsulten Innovation Impact för att utvärdera ansökningarna till den nya Fonden Innovativ Kultur. Pengar från fonden ska både gå till innovativa kulturprojekt och till näringslivsprojekt som involverar kultur. (Läs mer om fonden i SvD idag).

Something's cooking... och det är roligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar