måndag 18 maj 2009

Remissvar till Kulturutredningen

Hej lovely läsare, här är mitt remissvar till utredningen:

Sammanfattning

Förnuft & Känsla instämmer i förslaget om avdragsrätt för sponsring och gåvor enligt 13:9 i Förnyelseprogrammet.

Förlag om bredare finansiering för kulturen enligt 13:9 Förnyelseprogram

Kulturen spelar en mycket viktig roll för yttrandefriheten och demokratin i vårt samhälle. Med dagens bidragssystem, utan möjlighet till bredare finansiering, är kulturorganisationerna beroende av en eller ett fåtal offentliga bidragsgivare. Det finns därmed risk att yttrandefriheten kringskärs.

Med fler finansiärer ökar kulturens oberoende. Flera organisationer verkar redan idag aktivt för att ge kulturen större frihet och resurser genom förslag om avdragsrätt för kultursponsring, kulturbonus, fristående kulturfonder samt om ökade bidrag till kulturlivet från Svenska Spels vinst. Det finns dock ytterligare två finansieringsmöjligheter:

Idag är det endast avdragsgillt för privatpersoner att donera aktievinst till ideella ändamål. Många kulturverksamheter faller inte inom denna kategori, men fyller samma samhällsnyttiga funktion. Intresset för socialt ansvarstagande ökar i landet och många utnyttjar de nya möjligheterna att stödja ideella organisationer. Säkerligen skulle många människor välja att även donera pengar till kultur om möjligheten till avdrag fanns.

I Sverige finns ett hundratal stiftelser som delar ut pengar till allmänna välgörande ändamål och forskning. Tyvärr hindrar den nuvarande lagstiftningen möjligheten att dessa pengar når kulturorganisationer. I realiteten finns endast ett tiotal stiftelser som donerar pengar till renodlade kulturella ändamål. Möjligheten för en bredare och mer frihetlig finansiering för kulturen skulle stärkas avsevärt med förändrad avdragsrätt för stiftelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar