tisdag 25 maj 2010

Smal + entreprenör = framgångsrik?

Hur ska kulturpolitiken utformas för att att "smala" kulturverksamheter ska lyckas ekonomiskt och konstnärligt? Är entreprenörskap nyckeln till framgång? Vilka politiska modeller behöver vi för att fördjupa och bredda kulturverksamheten, och för att nya initiativ ska bli framgångsrika?

De frågorna ställde Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt i går till en panel bestående av mig, Emma Stenström från Handelshögskolan, Konstfack och Kulturekonomi.se och Carl Ehrenkrona från Ruin förlag.

Filmer från hela seminariet finns här. Mina budskap i korthet:

Kulturpolitiken bör:

  • garantera utvecklingsbidrag för kulturentreprenörer på lång sikt, minst fyra år

  • satsa mer på de befintliga inkubatorerna och starta nya

  • verka för att kulturentreprenörer ska kunna ta del av inkubatorer, mentorer och coacher under lång tid

  • verka för avdragsrätt för kulturdonationer och -sponsring

  • arbeta för ökad samordning mellan kommunal, regional och statlig nivå och tidigare besked om finansiering från desamma

  • öka det strukturella stödet, exempelvis genom att utbilda Almi i kulturentreprenörens villkor

  • underlätta för kulturentreprenörer att kombinera inkomst från lön, företag, stipendier, bidrag och a-kassa och samtidigt kunna behålla sin plats i trygghetssystemet

  • satsa extra på kvinnliga kulturentreprenörer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar