torsdag 16 oktober 2008

Chefen dansar fram


Att dirigenter brukar utgöra metaforer för ledarskap känner vi till. Nu får kulturen breddat inflytande över ledarskapsteorierna. I boken "Konsten att leda" gör författarna Janet V Denhardt och Robert B Denhardt jämförelser mellan improviserande dansare och dito chefer. Genom att öva in situationer där de ska improvisera vet båda yrkesgrupperna vilka möjligheter de har att agera, menar författarna. Tidningen Chef skriver i sin recension att boken ger "lärdomar och inspiration, och öppnar ögonen för en koppling mellan uttrycksformer man inte naturligt ser hänger ihop".

Själv känner jag till en teaterdramaturg och filosof som tillsammans med en viss operaproducent arbetar med organisationsutveckling i näringslivet... Men det kanske bästa exemplet på lyckad crossover är Outstanding Leadership-programmet som drivs av bl.a. en teaterproducent och involverar tränare både från kultur och näringsliv på Vasateatern i Stockholm. Nästa vecka har jag själv fått chansen att delta i deras ledarskapsprogram. Snacka om bloggämne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar